Joan Antoni Cerdà Parreño, regidor de l’Ajuntament de Castalla per la coalició Compromís per Castalla i ex-regidor de Manteniment Urbà i Medi Ambient, davant les acusacions efectuades pel regidor d’UCID i tinent d’alcalde Juan Antonio Rico Mira en l’anterior plenari, en referència a una sèrie de compres de material de neteja i d’il·luminació viària efectuades per l’anterior equip de govern, vull aclarir que:  1. Les compres de material de neteja i d’il·luminació viària van ser ordenades des de la Regidoria de Manteniment Urbà que jo gestionava fins a la moció de censura presentada per PP i UCID.

  1. Que fins a la formalització d’estes compres, el material d’il·luminació era sufragat per l’Ajuntament per cada unitat substituïda a un preu mitjà de 60 € / unitat, i que la compra efectuada rebaixava el preu a 33 € / unitat. La major part d’unitats d’il·luminació corresponen a làmpares de 150 W de vapor de sodi, utilitzades en la major part del municipi. Com en tota economia d’escala, part del descompte s’obtenia per realitzar una compra en lots en compte d’una compra unitària, pel que vaig decidir una compra d’un lot de 500 unitats. Tenint en compte que en un únic episodi de vandalisme recent se n’havien substituït 47 unitats, no em va semblar una xifra desproporcionada. Es podria haver baixat encara més el preu unitari amb una compra major, però no ho vaig considerar oportú.
  2. El sistema de compra de productes es basava en la consideració d’ofertes que es presenten a l’Ajuntament. Cada setmana arribaven a l’àrea de Manteniment Urbà i Medi Ambient ofertes de productes i serveis de diferent naturalesa: neteja, assessorament mediambiental, material per a parcs i jardins, serveis d’obres i de jardineria, il·luminació, mobiliari urbà… presentades per empreses de tot tipus de serveis. La comparació entre el preu dels productes que estaven sent facturats a l’Ajuntament en el moment de la meua entrada a la regidoria amb les ofertes que m’arribaven era el criteri que utilitzava per a decidir si l’oferta era econòmicament rentable per a prestar el mateix servei o millor a un preu menor, i estalviar així diners dels impostos dels castelluts que es podien destinar a altres menesters.

  1. Els productes de neteja i manteniment viari adquirits anaven destinats al reforç del servei de neteja que realitzarien les persones contractades a través de la Brigada d’Obres i Serveis. L’Ajuntament contractava temporalment 3 o 4 persones que realitzaven una sèrie de serveis a demanda de la Regidoria de Manteniment Urbà: neteja extraordinària, xicotetes obres, feines de jardineria… així ha funcionat en el passat i també ara, tot i que la contractació ara no es fa directament sinó indirectament davant la prohibició d’ampliar la plantilla municipal. La compra de productes de neteja i manteniment viaris anava destinada a que les persones de la Brigada reforçaren el servei de neteja de manera extraordinària: després de Pasqua, Vaca i Festes de Moros i Cristians. Estos reforços no estan contractats amb l’empresa de neteja viària ordinària.

  1. El motiu de decidir que fóra la Brigada l’encarregada del servei era novament la comparativa amb serveis anteriors. Les empreses externes que s’havien contractat en el passat per a neteges extraordinàries oferien el servei a un cost d’1,10€ el metre quadrat de superfície netejada, de manera que la compra de productes per al seu ús per part de la brigada permetia realitzar-la amb un cost molt inferior, o fins i tot ampliar el número de neteges extraordinàries, donat que un dels punts de malestar ciutadà que detectàvem eren les queixes per brutícia incrustada en els carrers. En la compra també consten productes antilliscants per a la seua aplicació en zones d’ús infantil per evitar caigudes i també en tot el recorregut de la Vaca.

  1. Alguns productes que el regidor d’UCID ens acusava de comprar, com “tovalloletes desengrassants” formaven part de l’oferta promocional que acompanyava a algunes compres. És a dir, que eren productes que l’empresa “regalava” a l’Ajuntament en algunes compres sense cost addicional. Tots els productes promocionals estan al magatzem municipal juntament amb els productes adquirits.

En resum, que la gestió de compres que se’m vol adjudicar com a desorbitada o inclús fraudulenta, és en realitat una gestió de compres que ha estalviat diners a l’Ajuntament de Castalla. Això sí, únicament en el cas que s’utilitzen com estava previst. No ha sigut la meua intenció cap altra que estalviar diners al contribuent i poder destinar més recursos a l’Àrea Social. Si en alguna cosa m’he equivocat i així se’m demostra amb dades i de bona fe, estic disposat a reconéixer els errors que siguen. En cap moment m’he beneficiat personalment de cap compra ni he rebut regals com s’atribueix també en alguns rumors. Estic a la disposició del poble per a explicar tantes voltes com calga estos i altres aspectes.


Joan Antoni Cerdà Parreño