Lusa Monllor, Secretària Local de COMPROMÍS PER CASTALLA, i en referència a la renúncia al càrrec presentada pel meu company Joan Antoni Cerdà, vull explicar que:
  1. La dimissió de Joan Antoni es produeix en base a dos principis que el col·lectiu local ha tingut en consideració: la transparència i la responsabilitat. Transparència perquè volem explicar que Joan Antoni va cometre un error, i responsabilitat perquè l’error té conseqüències i li costa la renúncia al càrrec.
  1. Com és sabut, Joan Antoni Cerdà va ordenar al final de la seua etapa com a regidor de Manteniment Urbà la compra d’una sèrie de productes que buscaven, i que de fet van suposar, un gran estalvi a les arques municipals respecte al preu que s’estava pagant anteriorment, com ell mateix va explicar.
  1. La compra d’aquells productes pel mètode d’oferta és, a parer nostre, encertat per a xicotetes compres, però incorrecte quan les compres són de gran volum. La compra s’hauria d’haver fet pel mètode de concurs.
  1. Quan la Llei prohibeix el fraccionament de contractes menors, ho fa en previsió d’evitar que una persona es beneficie privilegiadament i premeditadament d’estos contractes menors. Afirmem categòricament que no s’ha produït tal fet, perquè les compres van ser ordenades a empreses en principi diferents i sense relació alguna amb el regidor ni contrapartida en benefici de Joan Antoni.
  1. El col·lectiu local de COMPROMÍS PER CASTALLA, per tant, situa la necessitat de la renúncia al càrrec de Joan Antoni Cerdà com la conseqüència d’un error de procediment, tot i que va suposar un gran benefici per al poble.
  1. Pensem que és molt saludable i que està en consonància amb el model de democràcia que volem i amb el concepte de responsabilitat política que s’aplica en el nostre entorn europeu, que els polítics renuncien al càrrec quan cometen un simple error. Per desgràcia, no estem habituats a que els polítics espanyols actuen d’esta manera.
  1. Joan Antoni Cerdà compta amb la confiança del col·lectiu, i considerem que estos fets han repercutit en una major consciència per part seua que en el futur cal ser molt escrupulós en el respecte als procediments, com hauria hagut de ser-ho en esta ocasió.
Castalla, 7 de gener de 2014